škola
Kontaktirajte nas
Ružičnjak Hrvatski jezik Ružičnjak English language

Popis udžbenika

Razredna nastava

1. razred
 
MATEMATIKA 1 : udžbenik, Josip Markovac, ALFA
MATEMATIKA 1 : radna bilježnica, Josip Markovac, ALFA
UČIMO LJUBITI BOGA I LJUDE : udžbenik, Josip Jakšić, Karolina Manda Mićanović, GK
UČIMO LJUBITI BOGA I LJUDE : radna bilježnica, Josip Jakšić, Karolina Manda Mićanović, GK 
NEW BUILDING BLOCKS 1 : udžbenik, K. Čajo Anđel, D. Domljan, A. Knezović, D. Singer, PROFIL
NEW BUILDING BLOCKS 1 : radna bilježnica, K. Čajo Anđel, D. Domljan, A. Knezović, D. Singer, PROFIL
GLAZBENI KRUG 1 : udžbenik , Ružica Ambruš Kiš, Ana Janković, Željkica Mamić, PROFIL
P KAO POČETNICA : početnica 1. DIO, Vesna Budinski, PROFIL
P KAO POČETNICA : početnica 2. DIO, Vesna Budinski, PROFIL
P KAO POČETNICA : radna bilježnica 1. DIO, Vesna Budinski, PROFIL
P KAO POČETNICA : radna bilježnica 2. DIO, Vesna Budinski, PROFIL
NAŠ SVIJET 1 : udžbenik, Alena Letina, Tamara Kisovar Ivanda, Ivan De Zan, ŠK  
NAŠ SVIJET 1 : radna bilježnica, Alena Letina, Tamara Kisovar Ivanda, Ivan De Zan, ŠK  
 
2. razred
 
MATEMATIKA 2 : udžbenik, Josip Markovac, ALFA
MATEMATIKA 2 : radna bilježnica, Josip Markovac, ALFA
RASTIMO U ZAHVALNOSTI : udžbenik, Josip Jakšić, Karolina Manda Mićanović, GK
RASTIMO U ZAHVALNOSTI : radna bilježnica, Josip Jakšić, Karolina Manda Mićanović, GK 
NEW BUILDING BLOCKS 2 : udžbenik, K. Čajo Anđel, D. Domljan, A. Knezović, D. Singer, PROFIL
NEW BUILDING BLOCKS 2 : radna bilježnica, K. Čajo Anđel, D. Domljan, A. Knezović, D. Singer, PROFIL
GLAZBENI KRUG 2 : udžbenik , ž. Mamić, A. Janković, PROFIL
HRVATSKA NA DLANU 2 : čitanka i udžbenik, V. Marjanović, A. Škribulja, PROFIL
HRVATSKA NA DLANU 2 : radna bilježnica,  V. Marjanović, A. Škribulja, PROFIL
NAŠ SVIJET 2 : udžbenik,  Tamara Kisovar Ivanda, Alena Letina, Ivan De Zan, ŠK  
NAŠ SVIJET 2 : radna bilježnica, Tamara Kisovar Ivanda, Alena Letina, Ivan De Zan, ŠK  

3. razred
PRIČA O JEZIKU 3: udžbenik hrvatskoga jezika za treći razred osnovne škole, PROFIL
PRIČA O JEZIKU 3: radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za treći razred osnovne škole, PROFIL
OD SLOVA DO SNOVA 3: čitanka za treći razred osnovne škole, PROFIL
MATEMATIČKIM STAZAMA 3: udžbenik matematike s višemedijskim nastavnim materijalima u trećem razredu osnovne škole  (G. Paić, Ž. Manzoni, I. Marjanović, N. Kosak, ŠKOLSKA KNJIGA
MATEMATIČKIM STAZAMA 3: radna bilježnica za matematiku u trećem razredu osnovne škole, ŠKOLSKA KNJIGA
NAŠ SVIJET 3: udžbenik  prirode i društva s višemedijskim nastavnim materijalima u trećem razredu osnovne škole, ŠKOLSKA KNJIGA
NAŠ SVIJET 3: radna bilježnica za prirodu i društvo u trećem razredu osnovne škole, ŠKOLSKA KNJIGA
MOJA GLAZBA 3 : udžbenik za glazbenu kulturu u trećem razredu osnovne škole s CD-om, Diana Atanasov Piljek, ALFA
ZA STOLOM LJUBAVI I POMIRENJA : udžbenik za katolički vjeronauk trećega razreda osnovne škole, KRŠĆANSKA SADAŠNJOST
ZA STOLOM LJUBAVI I POMIRENJA : radna bilježnica za katolički vjeronauk trećega razreda osnovne škole, KRŠĆANSKA SADAŠNJOST
NEW BUILDING BLOCKS 3 : udžbenik engleskoga jezika sa zvučnim cd-om za treći razred osnovne škole, III. godina učenja, PROFIL
NEW BUILDING BLOCKS 3 : radna bilježnica iz engleskoga jezika za treći razred osnovne škole, III. godina učenja, PROFIL
 
4. razred
 
OD SLOVA DO SNOVA 4 : čitanka za četvrti razred osnovne škole, Vesna Budinski, Katarina Franjčec, Saša Veronek Germadnik, Marijana Zelenika Šimić, Ivana Lukas, PROFIL
PRIČA O JEZIKU 4 : radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole  Vesna Budinski, Marina Diković, Gordana Ivančić, Martina Kolar Billege, PROFIL
PRIČA O JEZIKU 4 : udžbenik hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole   Vesna Budinski, Marina Diković, Gordana Ivančić, Martina Kolar Billege, PROFIL 
MATEMATIČKIM STAZAMA 4 : radna bilježnica za matematiku u četvrtom razredu osnovne škole, Gordana Paić, Željka Manzoni, Nenad Kosak, Ivana Marjanović, ŠK
MATEMATIČKIM STAZAMA 4 : udžbenik matematike s višemedijskim nastavnim materijalima u četvrtom razredu osnovne škole, Gordana Paić, Željka Manzoni, Nenad Kosak, Ivana Marjanović, ŠK
NAŠ SVIJET 4 : radna bilježnica za prirodu i društvo u četvrtom razredu osnovne škole, Tamara Kisovar Ivanda, Alena Letina, Ivo Nejašmić, Ivan De Zan , Božena Vranješ Šoljan, ŠK
NAŠ SVIJET 4 : udžbenik prirode i društva s višemedijskim nastavnim materijalima u četvrtom razredu osnovne škole, Tamara Kisovar Ivanda, Alena Letina, Ivo Nejašmić, Ivan De Zan , Božena Vranješ Šoljan, ŠK
ALLEGRO 4 : udžbenik glazbene kulture s višemedijskim nastavnim materijalima na tri CD-a u četvrtom razredu osnovne škole, Vlasta Dvořak, Margita Jeličić Špoljar, Eva Kirchmayer Bilić, ŠK
NEW BUILDING BLOCKS 4 : radna bilježnica iz engleskoga jezika za četvrti razred osnovne škole, IV. godina učenja, Kristina Čajo Anđel, Daška Domljan, Paula Vranković, PROFIL
NEW BUILDING BLOCKS 4 : udžbenik engleskoga jezika sa zvučnim cd-om za četvrti razred osnovne škole, IV. godina učenja, Kristina Čajo Anđel, Daška Domljan, Paula Vranković, PROFIL
NA PUTU VJERE : udžbenik za katolički vjeronauk četvrtoga razreda osnovne škole, Ivica Pažin i Ante Pavlović, KS
NA PUTU VJERE : radna bilježnica za katolički vjeronauk četvrtoga razreda osnovne škole, Ivica Pažin, Ante Pavlović, KS
WIR+ 1: udžbenik njemačkog jezika za 4. razred osnovne škole 1. godina učenja s pripadajućim audio CD-om; Giorgio Motta, Mirjana Klobučar; udžbenik s CD-om
WIR+ 1: radna bilježnica njemačkog jezik za 4. razred osnovne škole, 1. godina učenja  Giorgio Motta, Mirjana Klobučar; radna bilježnica
 

Ispiši stranicu