škola
Kontaktirajte nas
Ružičnjak Hrvatski jezik Ružičnjak English language

Raspored informacija


Molimo roditelje da se prethodno najave na mail učiteljica.
 
IME I PREZIME RAZREDNICE TERMIN INFORMACIJA
Marijana Bazina, učiteljica razredne nastave
marijananikolic.skole@gmail.com
četvrtak
 09:50 - 10:35
Ruža – Jelena Sokol, učiteljica razredne nastave
rjstojic@gmail.com
utorak
od 9 h do 9:45h
Tamara Marić, učiteljica razredne nastave
mtamara14@gmail.com
ponedjeljak
od 11:45h do 12:30h
Bernarda Prekrat, učiteljica razredne nastave
bprekrat.skole@gmail.com
srijeda
od 10: 40 do 11:25
Martina Gudelj, profesorica hrvatskog jezika
martina.gudelj.ruzicnjak@gmail.com
srijeda
od 10:40 do 11:25
Sonja Petrović, profesorica engleskog jezika
spetrovicruzicnjak@gmail.com
četvrtak
od 9:00 do 9:45 sati
Sanja Maduna, profesorica matematike
sanja.maduna.ruzicnjak@gmail.com
ponedjeljak
od 11:00 do 11:45
 
 
PREDMET IME I PREZIME PROFESORICE E-MAIL
   1. Hrvatski jezik Martina Gudelj martina.gudelj.ruzicnjak@gmail.com
   2. Likovna kultura Koraljka Cvitan koraljka.cvitan@skole.hr
   3. Glazbena kultura Tihana Golubić tihana.golubic@gmail.com
   4. Matematika Sanja Maduna sanja.maduna.ruzicnjak@gmail.com
   5. Priroda, biologija i kemija Andreja Krsnik andreja.durinski@skole.hr
   6. Engleski jezik Sonja Petrović spetrovicruzicnjak@gmail.com
   7. Geografija Zlatka Gašparac zlatka.gasparac@skole.hr
   8. Tehnička kultura Blanka Puček blanka.pucek@gmail.copm
   9. Tjelesna i zdravstvena kultura Jelena Hruškar Nendl jelena.hruskar-nendl@skole.hr
  10. Njemački jezik II Lucija Lovrić llovric1992@gmail.com
  11. Vjeronauk Marija Tomečak marija.tomecak.ruzicnjak@gmail.com
  12. Povijest Jelena Pavković jelena.pavkovic.ruzicnjak@gmail.com
  13. Informatika Edita Brljak edita.brljak@skole.hr
  14. Produženi boravak
        (1. i 2. razred)
Lucija Rajić Košćak lucerajic@gmail.com
  15. Produženi boravak
        (3. i 4. razred)
Ana Kanisek ana.kanisek@gmail.com

Ispiši stranicu