škola
Kontaktirajte nas
Ružičnjak Hrvatski jezik Ružičnjak English language

Izvanškolske aktivnosti

Odgoj i obrazovanje djeteta temelji se na koncepciji ranog razvoja i učenja, a podrazumijeva ostvarivanje prava na cjeloviti razvoj. Takav cjelovit razvoj uključuje pravo na kretanje i tjelesnu aktivnosti  kao jedne od primarnih potreba i prava svakog djeteta.  Uvođenjem djeteta u tjelesno vježbanje potiče se i razvija svijest o važnosti tjelesnog vježbanja, zdravog, aktivnog i produktivnog načina života, koji je sastavni dio kulture življenja.
 
 
 


CILJ PROGRAMA SPORTSKIH AKTIVNOSTI
 • Utjecati na cjeloviti razvoj djeteta putem športskih aktivnosti i sadržaja
 • Utjecati na djetetove funkcionalne i motoričke sposobnosti te usvajanje motoričkih znanja  sukladno djetetovim razvojnim sposobnostima s posebnim naglaskom na prirodne oblike kretanja (rotacije, skokovi, vježbe ravnoteže, vježbe za akomodaciju oka…)
 • Razvoj svijesti djeteta o ulozi i značaju svakodnevnog tjelesnog vježbanja na sadašnji i budući zdrav život te usvajanje navika I znanja o pravilnoj prehrani
 • Obogatiti i proširiti djetetovo iskustvo, razvijati sposobnost za druženjem, dogovaranjem, suradnjom, usvajanjem vrijednosti zajedništva i timske atmosphere
 • Poticati pozitivne emocije(podržavanje vedrog raspoloženja i veselja uspjeha), razvoj samokontrole i suočavanje s neprihvatljivim oblicima ponašanja (agresivnost, neprihvaćanje neuspjeha…)
 • Prevencija I tretman deformacija I loših držanja lokomotornog sustava (skoliotično, kifotično, lordotično loše držanje I ostala stanja I oštećenja lokomotornog sustava)
 • Regulacija tjelesne težine
 • Razvoj pozitivne slike o sebi (tjelesno, aktivno, socijalno, psihološko) i jačanje samopouzdanja djeteta
 • Igra i zabava u opuštenoj atmosferi bez opterećenja s krajnjim rezultatom
OBLICI I SADRŽAJI RADA
 1. SPORTSKE GRANE I SPORTOVI
Obuhvaćaju različite metodske vježbe iz
 • košarke,
 • rukometa,
 • nogometa,
 • odbojke,
 • gimnastike,
 • atletike,
 • tenisa,
 • plesova 
 1. PRIRODNI OBLICI KRETANJA
Obuhvaćaju aktivnosti s kojima se djeca susreću svakodnevno
 • hodanje
 • trčanje
 • skakanje
 • rotacija
 • vježbe ravnoteže
 • vježbe za akomodaciju oka 
 1. IGRE
Igre su također odabrane prema utjecaju na razvoj motorike djece. Podijeljene su na igre za početni i završni dio sata. 
 1. ANTROPOMETRIJSKA MJERENJA I MJERENJE FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI
Tijekom pedagoške godine provoditi će se antropometrijska mjerenja za svako dijete na način da se utvrdi: 
 • inicijalno mjerenje (listopad)
 • kontrolno mjerenje (veljača)
 • završno mjerenje (lipanj)  
Mjerenje tjelesne težine i duljine, te izračunavanje relativne težine za svako dijete te mjerenje funkcionalnih sposobnosti djeteta. Mjerenja I rezultati bit će dostupna samo roditeljima.
OBOGAĆIVANJE PROGRAMA – DODATNI PROGRAMI
Škola plivanja
Provodi se izvan škole  u trajanju od 1 do 3 tjedna na bazenima u Zimskog plivališta Mladost – Dom sportova.
 • Početno učenje plivanja
 • Učenje I usavršavanje plivačkih tehnika
SURADNJA S RODITELJIMA
Suradnja s roditeljima ostvarivati će se kroz različite oblike i sadržaje rada, roditeljske sastanke na kojima se upoznaju sa programom rada, demonstracijom programa i postignućima, konzultacije i individualni razgovori o razvojnim postignućima svoje djece, pismeno informiranje roditelja putem kutića za roditelje o aktualnim mjesečnim, tjednim i dnevnim zadaćama i aktivnostima u skupini.
ORGANIZACIJA RADA
 • Program će se provoditi 2 puta tjedno u trajanju od 45 minuta
 • U jednoj grupi je maksimalno 15 – ero djece
 • Cijena programa iznosi 150 kuna
 
USTROJSTVO PROGRAMA
Program provodi sportska udruga  Tenis klub Match.

Realizacija programa: mag.cin. kineziologije Lana Novota

Kontakt:
tenis.klub.match@zg.t-com.hr
mob: 098  9123 067
Ispiši stranicu