škola
Kontaktirajte nas
Ružičnjak Hrvatski jezik Ružičnjak English language

Vrednovanje tijekom nastave na daljinu

VREDNOVANJE I OCJENJIVANJE TIJEKOM NASTAVE NA DALJINU

- Obavijest roditeljima -
Poštovani roditelji,
nastava na daljinu se nastavlja. Zahvaljujemo Vam na dosadašnjoj dobroj suradnji i povjerenju. Budući da nije izvjesno kad će se učenici vratiti u škole potrebno je započeti s procesima vrednovanja i ocjenjivanja kako bismo im omogućili zaključivanje ocjena na kraju nastavne godine. Nadamo se da ćete nam i u tome biti podrška.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 3. travnja 2020. Upute za vrednovanje i ocjenjivanje nastave na daljinu te vam ovdje donosimo neke bitne informacije i preporuke. Cijeli dokument MZO možete preuzeti ovdje.

S obzirom na izvanrednu situaciju, roditelji su u ovom trenutku više nego ikad uključeni u rad škole, ali i u osiguravanje kruga povjerenja za učenje, što je posebno izraženo kod učenica u razrednoj nastavi. Svima nam je, na prvom mjestu, dobrobit samih učenica koje kvalitetnim povratnim informacijama treba poticati na učenje, dok je ocjenjivanje u drugom planu. Iznimno je važno da u ovoj situaciji i vrsti nastave svi – učitelji, učenice i roditelji imaju razumijevanja jedni za druge i budu podrška jedni drugima.

Roditelji trebaju uočiti da se vrednovanje ne oslanja, kao do sada, na poznavanje sadržaja kao glavnog pokazatelja znanja, već da treba obratiti pažnju i na druge elemente (samostalnost, odgovornost, kreativnost, mogućnost korištenja naučenog…) i da računaju da će učitelji sve to uzimati u obzir.
Posebno je istaknuto da sve učenice u ovom razdoblju trebaju dobiti i ocjenu iz aktivnosti u izvršavanju svojih obaveza, ali i da se očekuje da samostalno rade na složenijim zadacima. U tim složenijim zadacima dobro je da roditelji budu upoznati s njima, ali nikako da sudjeluju u izradi i pisanju takvih radova umjesto učenica.
Vrednujemo i zato da bismo učenici dali povratnu informaciju je li ostvarila odgojno-obrazovne ishode, ali i kako će poboljšati svoje učenje.
Da bismo to postigli, moramo pratiti rad učenica i poticati njihovu aktivnost i suradnju, kako s učiteljicama, tako i s drugim učenicama. Ono što treba posebno naglasiti je da sadržaje koje nastavnici poučavaju, a kasnije vrednuju i ocjenjuju, treba usmjeriti na bitno, a osloboditi ih sporednih detalja.
Inovativne metode vrednovanja uključuju izradu projekata, plakata, prezentacija, rješavanje problema, istraživačke radove, praktične radove, ali za sve njih potrebna je potpora učitelja i vršnjačka potpora kao i postupnost izrade uz povratne informacije učenici. 
Svaki takav rad može se vrednovati rubrikom ili nekim drugim načinom koji jasno prikazuje elemente i kriterije vrednovanja.

Učiteljice razredne nastave mailom će Vas obavijestiti o svemu navedenom, a učiteljice predmetne nastave pravovremeno će objaviti učenicama u virtualnim učionicama vremenik provjera i način vrednovanja za pojedini predmet, poštujući navedene rokove najave (najmanje 3 dana prije usmene provjere i 5 dana prije pisane provjere ili predaje složenijeg zadatka), vodeći pritom računa o njihovoj preopterećenosti.
Načini vrednovanja i kriteriji ocjenjivanja za sve razrede i predmete dostupni su na dolje navedenim poveznicama.

Ukoliko se za vrijeme nastavne godine 2019./2020. vratimo u školu, odnosno na redovnu nastavu, prestaju važiti izmjene i dopune kriterija vrednovanja i ocjenjivanja tijekom nastave na daljinu. Pri zaključivanju ocjena u jednakoj mjeri uzimati će se u obzir sva vrednovanja (sumativna i formativna), kako prije nastave na daljinu, tako i za vrijeme.
 
 
Nekoliko preporuka:
  • Osigurati učenicama uvjete za rad i učenje u kući i biti joj podrška
  • Poticati svakodnevno učenice da samostalno odrađuju sve zadatke, rješavaju probleme i ohrabriti ih da se za sve nejasnoće obrate učiteljicama
  • Odgovornost je roditelja da pomognu učenicama, ali ne i da rade umjesto njih
  • Roditelji su ti koji odgajaju svoju djecu da budu iskrena, da poštuju pravila, da ne prepisuju te da budu odgovorna za svoje postupke i odluke
  • Roditelji surađuju s učiteljicama kako bi poticali učenice na učenje, na istraživanje i dobru organizaciju vremena tijekom nastave na daljinu.
     
 
Novi izazovi su pred svima nama – Nadamo se i dalje Vašoj podršci i suradnji.

 
KRITERIJI I ELEMENTI VREDNOVANJA TIJEKOM NASTAVE NA DALJINU:
 
RAZREDNA NASTAVA

1. RAZRED

2. RAZRED

3. RAZRED

4. RAZRED


Engleski jezik 1. - 4. RAZREDA

Njemački jezik 4. RAZRED

Vjeronauk 1.- 4. RAZREDA

Glazbena kultura 4. RAZRED

 
PREDMETNA NASTAVA
 
Hrvatski jezik 5. RAZRED, 6. RAZRED, 7. RAZRED

Likovna kultura 

Glazbena kultura

Priroda, Biologija, Kemija, Matematika, Fizika, Tehnička kultura, Tjelesna i zdravstvena kultura


Povijest

Geografija

Informatika

Engleski jezik 5. RAZRED, 6. RAZRED, 7. RAZRED

Njemački jezik

Vjeronauk

 
 
 

Ispiši stranicu