škola
Kontaktirajte nas
Ružičnjak Hrvatski jezik Ružičnjak English language

Natječaji


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.), Osnovna škola „Ružičnjak“, Zagreb, Prigornica 2,  raspisuje
NATJEČAJ
za UČITELJ RAZREDNE NASTAVE - 1 izvršitelja/ice, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
za UČITELJ U PRODUŽENOM BORAVKU- 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
za UČITELJ ENGLESKOG JEZIKA – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno s radnim vremenom  (2 sata tjedno)
za STRUČNI SURADNIK PEDAGOG - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (20 sati tjedno)
za TAJNIK- 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (20 sati tjedno)
za VODITELJ RAČUNOVODSTVA- 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (20 sati tjedno)
za KUHAR – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
Uvjeti:
  • ispunjava uvjete za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,  90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.)
  • nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,  90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.)
Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
  • molbu
  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika)
  • domovnicu (neovjerena preslika)
  • dokaz o prebivalištu (neovjerena preslika osobne iskaznice)
  • uvjerenje o nekažnjavanju - ne starije od 6 mjeseci (neovjerena preslika)
Prijave se podnose u roku osam dana od objave natječaja na adresu: Osnovna škola Ružičnjak, Prigornica 2, 10090 Zagreb ili na e-mail adresu: osruzicnjak@rino-institut.hr s naznakom "Prijava za posao" te u nastavku radno mjesto na koje se prijava odnosi.
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice škole (http://rino-institut.hr/os-ruzicnjak).
Natječaj je objavljen 12. listopada 2015. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama škole.
KLASA: 112-02/15-01/03
URBROJ: 251-691-01-15-01
Zagreb, 12. listopada 2015.
                                                                                              Ravnateljica
                                                                                              Ivana Lulić, dipl. inf.
 
Ispiši stranicu